Recensies

“De auteur biedt met deze geschiedenis van de eerste decennia van het antirevolutionaire dagblad De Standaard (1872-1943) veel nieuws. […] De tegengestelde belangen en de conflicten in dit krantenbedrijf zorgen voor een levendig verhaal.”

— prof. dr. G. Harinck, Vrije Universiteit Amsterdam,
NBD Biblion

“De uitkomsten van dit onderzoek ad fontes leveren met elkaar een beeld op dat zich met vrucht laat lezen: met tal van zakelijke en financiële details, bovendien met de nodige Amsterdamse ‘couleur locale’ en met name ook met interessante doorkijkjes op de stijl van leiderschap van Abraham Kuyper.”

— dr. G. van Klinken, Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam,
Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis

“Zo zijn we met boek van Prast weer een stap verder in het begrijpen van de complexe verwevenheid van politiek, religie en pers die de moderne Nederlandse geschiedenis lange tijd heeft gekenmerkt.”

— prof. dr. H. Wijfjes, Universiteit Groningen,
Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden

“Tot vorig jaar ontbrak het nog aan een monografie over De Standaard. Het boek van historicus Jules Prast brengt daar verandering in en werpt licht op de situatie achter de schermen van dit dagblad. En dat is hoognodig, want zo schrijft Prast: Kuyper is ‘zo goed als allesbeheersend in het beeld van de eerste decennia van het bestaan van de krant’.”

— drs. Chr. van den Belt, Vrije Universiteit Amsterdam,
Tijdschrift voor Geschiedenis