Persgeschiedenis

In de rubriek Persgeschiedenis ligt het accent op de ontwikkeling van de Nederlandse protestants-christelijke pers in de negentiende eeuw, in het bijzonder op de geschiedenis van het voormalige antirevolutionaire dagblad De Standaard (1872-1943), waarover de auteur in 2018 het boek De mannen achter De Standaard heeft uitgebracht.

De mannen achter De Standaard is de eerste historische monografie die geheel is gewijd aan De Standaard. Het boek beschrijft de voorgeschiedenis en de eerste decennia van het bestaan van de krant. De Standaard, opgericht door de gereformeerde voorman Abraham Kuyper en een groep geestverwante geldschieters, geldt als het eerste en invloedrijkste partijdagblad van Nederland.

In deze rubriek staan behalve informatie over het boek ook artikelen van de auteur over De Standaard, Abraham Kuyper en andere onderwerpen uit de geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw.