Achtvoudig pad

Boeddhaweg heeft zich als concept door de eeuwen heen ontwikkeld, maar blijft nauw verbonden met de oorspronkelijke verwoording door de Boeddha van het Achtvoudig Pad.

Eén van de kerninzichten van de Boeddha is dat lijden berust op specifieke oorzaken van menselijk gedrag. Het lijden kan tot stoppen worden gebracht wanneer deze oorzaken worden doorzien en weggenomen, zo formuleerde hij zijn inzicht in de Vier Nobele Waarheden. De weg tot opheffing van menselijk lijden noemde hij het Achtvoudig Pad.

De relatie tussen de Vier Edele Waarheden en het Edele Achtvoudig Pad wordt hieronder grafisch tot uitdrukking gebracht.