Nico Tydeman over zen en het coronavirus

Ook nadat Nico Tydeman (1942) het geestelijk leiderschap van het Zen Centrum Amsterdam heeft overgedragen aan een groep opvolgers, is hij er actief gebleven als docent. In drie blogberichten aan de sanghaleden van het ZCA heeft hij deze maand stilgestaan bij de betekenis van het coronavirus voor de zenbeoefening.

“Zen gaat niet alleen over de vreugde van de geboorte maar ook over angst, dreiging, de erkenning van de vernietiging, waaraan het leven onderworpen is. Het onder ogen zien en beleven van deze paradox, deze schijnbare tegenstelling, is de onversneden inhoud en praktijk van zen,” schrijft Tydeman in zijn bijdrage ‘Zen-virus’, deel I (17 maart 2020).

“Als ik leer om zodra ik aan het leven denk meteen de andere kant van de dood te overwegen, kan het zijn dat die twee uitersten in de loop van de tijd van beoefening steeds dichter bij elkaar komen tot ze wellicht volledig samenvloeien,” aldus Tydeman. “Op dat punt van eenheid gekomen, toont zich het gebied van ‘noch geboorte, noch dood’. Daar valt niets meer te begrijpen. Leven en dood zijn als twee molenstenen waartussen ik beklemd zit en die langzaam elk begrip omtrent mijn bestaan vermorzelen.”

Manjusri
In ‘Zen-virus’, deel II (21 maart 2020) gaat hij in op een verhaal uit de beroemde Vimalakirti Sutra. De hoofdpersoon van deze mahayanatekst, de boeddhistische lekevolgeling Vimalakirti, krijgt als bedlegerige zieke bezoek van de boddhisattva Manjusri. “Waren alle levende wezens vrij van ziekte, dan zou ook ik niet ziek zijn,” legt Vimalakirti uit wanneer Manjusri naar zijn toestand informeert. “Voor de bodhisattva bestaat de wereld slechts uit levende wezens en ziekte is inherent aan het leven in de wereld. Waren alle levende wezens vrij van ziekte, de bodhisattva zou ook vrij van ziekte zijn.” De dialoog tussen Vimalakirti en Manjusri gaat nog geruime tijd verder.

Paul Celan
Op 25 maart 2020 is inmiddels ‘Zen-virus’, deel III verschenen. Hierin vertaalt Tydeman het gedicht ‘Corona’ van Paul Celan (1920-1970) en voorziet hij het van een uitgebreide toelichting. Voor belangstellenden zijn alle delen van Zen-virus te vinden op de home page van de website van het Zen Centrum Amsterdam, www.zenamsterdam.nl. In verband met de coronavirus crisis is het centrum tijdelijk gesloten voor bezoekers.

Behalve als docent en auteur van deze berichten werkt Tydeman verder aan de publicatie van teksten op zijn website www.mystieknetwerk.nl. Deze teksten bestrijken een breed spectrum, van literatuur tot filosofie, van muziek tot mystiek, en meer. De teksten op de website etaleren Tydemans veelzijdige ontwikkeling. Zij lijken bovendien op een online voortzetting van de stof die de auteur behandelt in zijn laatste boek, ‘Transmissie en Transcendentie: bespiegelingen over inwijding, leraar en leerling’ (uitgeverij Asoka, 2013, ISBN 9789056703035).

Reageren