Philip Kapleau over Zen in het Westen

In de transmissie naar het Westen sluipen compromissen in die de kwaliteit van het zenboeddhisme aantasten, zegt Philip Kapleau

Kapleau, Philip - The three pillars of zenTricycle Magazine publceert op zijn website opnieuw een interview uit 1993 met Philip Kapleau Roshi (1912-2004), zenmeester en auteur van de klassieker The Three Pillars of Zen.

In het interview laat Kapleau zich in scherpe, niet mis te verstane bewoordingen uit over de westerse zenpraktijk. De ware corruptie is niet sex, geld of macht, zegt hij, maar het aanpassen en vereenvoudigen van de lesmethodes. In de transmissie naar het Westen sluipen compromissen in die de kwaliteit van het zenboeddhisme hier aantasten. Leraren weten kwalijke maatschappelijke invloeden niet voldoende te weerstaan en zijn daardoor niet het toonbeeld van onberispelijkheid dat je in Japan tegenkomt.

Kapleau is ook kritisch over het lekenboeddhisme. Mensen met verplichtingen aan gezin en werk kunnen niet dezelfde zuiverheid ontwikkelen als monniken in een zenklooster. En zo gaat het interview nog een tijdje door. Niet alle boeddhistische scholen komen uit bij dezelfde ervaring van verlichting en ontwaken, laat hij bijvoorbeeld ook zien aan de hand van een vergelijking van Zen met het Reine Land-boeddhisme.

Kortom, een bijzonder lezenswaardig artikel waarvan de prikkelende stellingen je aan het denken zetten. Het rakelt het vuurtje op onder de discussie over de affaire-Ritskes enkele maanden geleden.

Maar de gewetensvragen die het interview naar boven brengt, gaan dieper, naar het hart van onze dharmapraktijk: draaien wij ons geen rad voor ogen wanneer wij ons het boeddhistisch heil te makkelijk toerekenen in onze geseculariseerde manier van leven? Ik zie zulke vragen als een uitdaging om ons kritisch te bezinnen op onze beoefening en onze verwachtingen zo nodig in overeenstemming te brengen met wat voor een ieder, in zijn of haar situatie, doenlijk is.

Reageren