Op deze website

julesprast_2017_250x250 Welkom op de website van Jules Prast, historicus, auteur, sarcoïdosepatiënt en zenboeddhist, voorheen o.a. werkzaam in verschillende communicatiefuncties bij de overheid en in het bedrijfsleven.

Deze website maakt een selectie van publicaties van de auteur beschikbaar, die al met al een periode van zo’n vijfendertig jaar beslaat. De inhoud is gegroepeerd rond vier thema’s, Leven met sarcoïdose, Zen & Boeddhisme, Persgeschiedenis en Voorlichting & Communicatie.

Tezamen bevatten deze thema’s meer dan 400 artikelen, deels bestaande uit blogberichten, deels ook uit elders verschenen publicaties en interviews. Alleen aan de thema’s Leven met sarcoïdose en Zen & Boeddhisme worden nog nieuwe publicaties toegevoegd.

Leven met sarcoïdose

De rubriek Leven met sarcoïdose is gewijd aan deze zeldzame ziekte, waaraan de auteur al sinds 1990 lijdt. Bij deze grillige en onvoorspelbare aandoening, ook bekend als de ziekte van Besnier Boeck, kunnen spontaan ontstekingsreacties in verschillende organen en weefsels van het lichaam ontstaan. De beschadiging van het lichaam kan ook bijkomende, invaliderende klachten en aanvullende ziekteprocessen uitlokken.
Lees verder

Zen & Boeddhisme

In de rubriek Zen & Boeddhisme worden verschillende boeddhistische scholen, tradities en auteurs kritisch onderzocht, van het oorspronkelijke boeddhisme van Gautama, ‘de Boeddha’, tot en met het latere mahayanaboeddhisme. Behalve aan Zen wordt verhoudingsgewijs veel aandacht besteed aan het minder bekende Reine-landboeddhisme. Tot deze rubriek behoort een ruime collectie boeddhistische teksten.
Lees verder

Persgeschiedenis

Binnen de rubriek Persgeschiedenis ligt het accent op de ontwikkeling van de protestants-christelijke pers in Nederland in de negentiende eeuw, in het bijzonder op de geschiedenis van het antirevolutionaire dagblad De Standaard, waarover de auteur in 2018 het boek De mannen achter De Standaard heeft uitgebracht. Een pdf-bestand van het boek is beschikbaar om te downloaden. In deze rubriek zijn ook publicaties van de auteur opgenomen over andere onderwerpen uit de geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw.
Lees verder

Voorlichting & Communicatie

De rubriek Voorlichting & Communicatie biedt een kijkje in de keuken van het communicatievak. De informatie is gebaseerd op de werkervaring van de auteur als voorlichter bij het ministerie van Financiën, hoofd persvoorlichting bij ABN Amro en directeur corporate communicatie bij Philips. De auteur laat zien welke communicatievraagstukken zich kunnen voordoen, zowel binnen organisaties zelf als in het verkeer tussen organisaties en externe belanghebbenden.
Lees verder