Meer rubrieken

Voorlichting & Communicatie
De rubriek Voorlichting & Communicatie biedt een kijkje in de keuken van het communicatievak. De informatie is gebaseerd op de werkervaring van de auteur als voorlichter bij het ministerie van Financiën, hoofd persvoorlichting bij ABN Amro en directeur corporate communicatie bij Philips. De auteur laat zien welke communicatievraagstukken zich kunnen voordoen, zowel binnen organisaties zelf als in het verkeer tussen organisaties en externe belanghebbenden. In deze rubriek verschijnen geen nieuwe publicaties meer.

Blogberichten | Andere publicaties

Persgeschiedenis
Binnen de rubriek Persgeschiedenis ligt het accent op de ontwikkeling van de protestants-christelijke pers in Nederland in de negentiende eeuw. De aandacht gaat in het bijzonder uit naar de geschiedenis van het antirevolutionaire dagblad De Standaard, waarover de auteur in 2018 het boek De mannen achter De Standaard heeft uitgebracht. Een pdf-bestand van het boek is op deze website beschikbaar om te downloaden. In deze rubriek zijn ook publicaties van de auteur opgenomen over andere onderwerpen uit de geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw. In deze rubriek verschijnen geen nieuwe publicaties meer.

Blogberichten | Andere publicaties

Meer rubrieken

Boeddhisme | Sarcoïdose