“Stap verder in begrijpen van Nederlandse geschiedenis”

Een nieuwe recensie van mijn boek De mannen achter De Standaard. Geschiedenis van een antirevolutionair dagblad (2018) is verschenen in Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden.

Lees ““Stap verder in begrijpen van Nederlandse geschiedenis”” verder