“Stap verder in begrijpen van Nederlandse geschiedenis”

Een nieuwe recensie van mijn boek De mannen achter De Standaard. Geschiedenis van een antirevolutionair dagblad (2018) is verschenen in Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden.

“Met het boek van Prast zijn we weer een stap verder in het begrijpen van de complexe verwevenheid van politiek, religie en pers die de moderne Nederlandse geschiedenis lange tijd heeft gekenmerkt,” schrijft historicus Huub Wijfjes, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam in Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (BMGN).

Wijfjes: “In zijn onderzoek plaatst Prast de geschiedenis van De Standaard centraal en haalt hij de mannen op de achtergrond voor het voetlicht. De belangrijkste daarvan is ongetwijfeld de uitgever J. H. Kruyt, die de krant financieel redde toen het na twee jaar volledig mis leek te lopen, omdat de inkomsten de stijgende uitgaven niet meer bijhielden. Kruyt reorganiseerde als directeur/mede-eigenaar het bedrijf daarna dusdanig dat er een winstgevende professionele uitgeverij van boeken, pamfletten en nieuwsbladen op protestantse grondslag ontstond. Kuyper zette hem in 1887 desondanks aan de kant, omdat – zoals Prast in detail onthult – Kruyt niet mee wilde gaan met de Doleantie, de afsplitsing in de protestantse wereld die tot de Gereformeerde Kerken in Nederland leidde.”

BMGN is een uitgave van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap.

Klik hier voor meer informatie over het boek op de website De-Standaard.nl.

Auteur: Jules Prast

Jules Prast (1961) is historicus, auteur, sarcoïdosepatiënt en zenboeddhist, voorheen werkzaam in verschillende communicatiefuncties bij de overheid en in het bedrijfsleven. Meer over de auteur |

Reageren